A Torre de Hércules dende as súas orixes ata a actualidade

Publication year: 1997

Ayuntamiento de A Coruña, Servicio Municipal de Educación, A Coruña.

ARC_COMPONENT_DOCUMENTS_AUTHOR_LABEL: Romero Masiá, A.