El comercio antiguo en el NW peninsular. Lectura histórica del registro arqueológico

Publication year: 1991

Edicións do Museo Arqueolóxico e Histórico da Coruña. Monografías Urxentes do Museo, nº 5, A Coruña.

ARC_COMPONENT_DOCUMENTS_AUTHOR_LABEL: Naveiro López, J. L.