Une os puntos

Une os puntos trazando unha liña que siga a orde dos números e coloréao.

Primeiro debes descargar o documento PDF para poder imprimilo no cadro que se mostra a continuación.

Descargar arquivo [.PDF]