Visitas á Torre

Entradas

Venda de entradas no Centro de Información e Atención ao Visitante (CIAV) entre as 9.40h e as 17.15h.
Luns, entrada libre. É necesario recoller o ticket no punto de venda do CIAV.

Horario

De luns a domingo
De outubro a maio: de 10.00 a 18:00 (peche de entrada ás 17:30h)
De xuño a setembro: de 10:00 a 21:00 (peche de entrada ás 20:30h)

Acceso

O ingreso ao monumento é por franxas horarias de 15 minutos, cun acceso limitado a grupos dun máximo de 17 persoas.

As entradas poden retirarse cun día de antelación á visita para poder realizala no horario desexado.

A venda anticipada pode dar lugar a que se cubra o aforamento diario permitido antes da hora de peche. La Torre de Hércules informa os visitantes que prefiran comprar as súas entradas no momento de acceso directamente nos nosos despachos de billetes* que podería darse esta circunstancia, polo que non se lles podería permitir o acceso co fin de dar obrigado cumprimento á normativa vixente en canto a limitacións de aforamento.

Tarifas

Tarifa xeral: 3 €
Tarifa reducida: 1,50 €

Aplicarase nos seguintes casos:

 • Menores de 14 anos, titulares de Carné Xove e maiores de 65 anos.
 • Titulares do Carné Internacional de Estudante (ISIC) ou Carné Internacional de Profesor (ITIC).
 • Persoas en situación legal de desemprego, con presentación de documento acreditativo (España e EU).
 • Membros de familia numerosa, con presentación de documento acreditativo.
 • Grupos de máis de 20 persoas en visita, previamente concertada.
 • Os días e nos casos que estableza a Xunta de Goberno.
 • Cota cero

  Aplicarase nos seguintes casos:

 • Grupos educativos do municipio da Coruña en visita previamente concertada.
 • Entradas para os profesores responsables dos grupos ou guías turísticos no desenvolvemento das súas tarefas, previa presentación do seu carné.
 • Persoas con algunha minusvalía física ou psíquica, previa acreditación.
 • Visitas patrocinadas polo Concello, previa resolución que así o declare.
 • Visitas de membros da Asociación de Amigos do Arqueolóxico e do International Council of Museums.
 • Visitas de membros da Asociación Española de Museólogos.
 • Semana da ciencia e Semana da ciencia na rúa.
 • Terceiro sábado de cada mes, entre outubro e xuño.
 • Xornalistas, presentando acreditación.
 • Persoal docente debidamente acreditado.
 • Usuarios da Tarxeta turística.
 • O Día Internacional dos Museos.
 • Todos os luns do ano.
*Nota: As oficinas e a Torre de Hércules estarán pechadas os días 24,25 e 31 de decembro e tamén o 1 e 5 (serán) e 6 de xaneiro